Update COVID-19-virus: Komt u in aanmerking voor de getroffen steunmaatregelen? Waar kunt u terecht?

Het coronavirus COVID-19 beperkt momenteel het dagelijks leven van nagenoeg alle huishoudens in Nederland. Veel ondernemers gaan een onzekere tijd tegemoet vanwege teruglopende omzet en doorlopende betalingsverplichtingen.

Het kabinet heeft voorzien in een pakket aan steunmaatregelen om de financiële gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten en hen de benodigde bestedingsruimte te geven. Daarnaast is er een aantal mogelijkheden die ondernemers zelf kunnen overwegen om hun liquiditeit te vergroten. Denk hierbij aan het verlagen van voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. In algemene zin zijn de fiscale mogelijkheden waar ondernemers zelf over na kunnen denken erop gericht om belastingteruggaven naar voren te halen en de huidige acute fiscale verplichtingen binnen de kaders van reeds bestaande wettelijke mogelijkheden te beperken of te verschuiven naar later in het jaar, wanneer de liquiditeit van de onderneming is verbeterd.

Hierna treft u overzicht van de diverse steunmaatregelen. U kunt op de steunmaatregel klikken voor nadere informatie.

Daarnaast zijn er diverse sites waar u als ondernemer terecht kunt. Wij hebben de belangrijkste sites voor u opgesomd:

  • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de RVO doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
  • Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel.

Ook zijn er naast de steunmaatregelen nog een aantal mogelijkheden die u kunt overwegen om de financiële impact van het coronavirus te beperken. Hierbij kunt u denken aan:

  • Heroverwegen van de BTW-aangifteperiode (bijv. van maand naar kwartaal of juist andersom);
  • Factuurdata rond het einde van het BTW-aangiftetijdvak;
  • BTW terugvragen over nog onbetaalde facturen;
  • Vaststellen of beëindigen fiscale eenheid voor de BTW;
  • Voorkoming van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid;
  • denk hierbij aan tijdig melden betalingsonmacht bij belastingschulden (met name bij loonbelasting en btw);
  • Beperken van keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Taxand wenst u heel veel succes, sterkte en gezondheid de komende periode. Wij hebben een gezondheids- en continuïteitsprocedure in werking gesteld, zodat wij onze cliënten zo optimaal mogelijk op afstand kunnen blijven bedienen. Uw vertrouwde partner blijft dus voor u beschikbaar wanneer u vragen heeft, of overleg wilt voeren over lopende zaken of de situatie rondom het coronavirus.

Heeft u vragen over de toepassing van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in uw specifieke situatie, of wilt u met ons in overleg treden over andere maatregelen die u zelf kunt treffen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar:

Wilt u liever telefonisch contact?  Belt u ons dan via telefoonnummer: +31 (0)20 43 56 400 en u wordt verbonden met de juiste fiscaal expert.

Dit bericht wordt periodiek aangevuld met eventuele nieuwe steunmaatregelen of verdere verduidelijking van reeds getroffen maatregelen. Als u dit op prijs stelt, dan informeren wij graag direct per e-mail bij eventuele aanvullingen of verdere verduidelijkingen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar Ellen Schut (ellen.schut@taxand.nl) en zij zal zorgen dat u in de mailinglijst wordt opgenomen.