Voorwaarden NOW 2.0 bekendgemaakt – aanvraag mogelijk per 6 juli 2020

Het kabinet heeft op 25 juni de voorwaarden nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0) gepubliceerd. Dit tweede noodpakket geldt voor de maanden juni tot en met september 2020. Bedrijven die gedurende vier maanden een omzetdaling van ten minste 20 procent hebben – dan wel verwachten – kunnen een aanvraag voor de NOW 2.0 bij het UWV indienen. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Ten opzichte van de NOW 1.0 kent de NOW 2.0 een aantal wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is de maand maart en de forfaitaire opslag voor werkgeverskosten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.

Daarnaast kent de NOW 2.0 ook een aantal nieuwe voorwaarden:

  • Indien met succes een beroep is gedaan op de NOW 1.0, moet de viermaandperiode van de NOW 2.0 aansluiten op de driemaandperiode van de NOW 1.0;
  • Het bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 mag in 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie € 125.000 of meer ontvangen, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen. Bonussen aan gewone medewerkers die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.
  • Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, gelden dergelijke voorwaarden als voor de NOW in het eerste pakket.
  • Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Daarnaast moeten bedrijven die over willen gaan tot bedrijfseconomisch ontslag van meer dan twintig werknemers een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als er geen onderling akkoord kan worden bereikt, moet een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid.

Indien voor twintig of meer werknemers bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd kan de NOW-subsidie worden verminderd met 5% als er door de werkgever in de periode tussen 30 mei 2020 en 1 oktober 2020 een melding op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) wordt gedaan.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.