Compensation tax

De verplichtingen rond inkomstenbelasting, sociale zekerheid en loonbelasting worden steeds ingewikkelder. Internationale organisaties moeten ervoor zorgen dat hun beloningstructuur aansluit bij de wet- en regelgeving van het land waar ze actief zijn. Ons Internationale Loonheffingen team geeft proactief advies over grensoverschrijdende fiscaliteit en sociale zekerheid, werknemersbeloningen, maatregelen ter behoud van werknemers en compliance.

Praktisch advies dat werkt

Nauwkeurigheid en transparantie zijn essentieel als het gaat om werknemersbeloningen. Fouten zijn kostbaar, omdat ze zowel reputatie- als financiële schade kunnen opleveren. Internationale belastingautoriteiten werken steeds vaker samen en wisselen gegevens uit. Daarnaast stijgen de belastingen en sociale zekerheidspremies wereldwijd. Organisaties moeten daarom nóg zorgvuldiger te werk gaan om ook in het buitenland aan de belastingverplichtingen te voldoen. Wij zorgen voor een pragmatische aanpak, zodat uw risico’s tot een minimum beperkt worden.

Loonbelasting en sociale zekerheid

Als het gaat om betaling van loonbelasting en sociale zekerheid, zijn er veel verschillende situaties denkbaar. Taxand weet welke vragen u moet stellen om er zeker van te zijn dat uw organisatie aan alle verplichtingen voldoet.

Een werknemer in dienst van een Nederlandse werkgever heeft andere verplichtingen dan werknemers in dienst van een niet-Nederlandse werkgever. Voor werknemers in het buitenland van een Nederlands bedrijf gelden weer andere regels. Buitenlandse werknemers moeten mogelijk sociale premies en werknemersverzekeringen afdragen in hun thuisland, hun arbeidsland of het vestigingsland van hun werkgever. De experts van Taxand helpen u inzicht te krijgen in de situatie van uw organisatie, en in de geldende lokale en Europese regelgeving, zodat duidelijk wordt wat de verplichtingen zijn van werknemer en werkgever.

Expats en medewerkers in het buitenland

Wilt u buitenlandse werknemers in dienst nemen of Nederlandse werknemers in het buitenland plaatsen? De regelgeving op dit gebied kan zeer ingewikkeld zijn. In welk land moet een werknemer belasting betalen, gelden er inhoudingsplichten of bepaalde fiscale vrijstellingen voor expats, welke vergoedingen en/of uitkeringen kunnen onbelast vergoed worden?

Taxand kan u adviseren over hoe u moet omgaan met fiscale zaken en sociale zekerheid-kwesties, de uitzend policy van expats en het opstellen van een dergelijk beleid, de salarisadministratie en eventuele split payroll, de benodigde visa en verblijfsvergunningen en bepaalde regelingen voor expats.

Beloning

Als werkgever kunt u allerlei redenen hebben om uw werknemers aandelen of gerelateerde participaties als aanvullende vergoeding te bieden. Bijvoorbeeld als prestatiebeloning of vanuit management-perspectief. Wij helpen u de juiste vorm te vinden, of u nu denkt over stock appreciation rights, een optieplan, restricted shares of restricted stock-eenheden. Daarbij adviseren wij u over de fiscale consequenties, het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Managementstructuur en participatie

De managementstructuur binnen uw bedrijf heeft invloed op de belastingen die u moet afdragen. Wij adviseren u over de benodigde stappen op het gebied van belastingen, arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij overnames, verkoop van een deelneming, management- en aandeelhoudersovereenkomsten. En bij kwesties met betrekking tot gebruikelijk loon en de arbeidsverhouding, consequenties voor de sociale zekerheid en de lucratief belang wetgeving. Wij bieden gedegen advies met betrekking tot rulings met de Belastingdienst en sociale zekerheid.

Sociale zekerheid

Werkgevers hebben op allerlei manieren met sociale zekerheid te maken, van bijdragen aan de ziektekostenverzekering tot pensioenrechten. In internationale situaties kunnen hieromtrent allerlei vragen opkomen. Welk sociale zekerheidsstelsel is van toepassing, moet een A1-verklaring aangevraagd worden en dient u als werkgever in verband met de sociale zekerheid ook in het buitenland geregistreerd of gevestigd te zijn? Onze adviseurs verhelderen uw situatie en helpen bij zaken als internationale werknemersverzekeringen en sociale zekerheid, pensioenevaluatie en kwalificatie voor buitenlandse pensioenstelsels.

30% regeling

Per 1 januari 2019 is de looptijd van de 30% regeling ingekort van acht naar vijf jaar. Er is overgangsrecht van toepassing voor werknemers die voor 1 januari 2019 al een 30% regeling beschikking hebben. Voor deze groep werknemers adviseren wij om na te gaan of de 30% regeling nog van toepassing is. Hierbij kan het volgende overzicht gehanteerd worden om te bepalen of de 30% regeling nog toegepast kan worden en wat de nieuwe einddatum zal zijn op grond van het overgangsrecht. We raden u aan om deze nieuwe einddatum van de 30% regeling vast te leggen in de loonadministratie, aangezien de Belastingdienst de beschikking niet aanpast en de werkgever dit dus zelf moet controleren. Mocht de 30% regeling van één van uw werknemers per 31 december 2020 zijn verlopen, dan kunt u dit nog deze maand aanpassen in de loonadministratie.

Einddatum van de 30% regeling afgegeven voor 1 januari 2019:     Nieuwe einddatum op basis van het overgangsrecht:  
2019 of 2020 Einddatum gelijk aan einddatum van de oorspronkelijke 30% regeling beschikking
2021, 2022 of 2023 Einddatum 31 december 2020
2024 of later Einddatum van de oorspronkelijke 30% regeling beschikking minus 3 jaar