Global Mobility Services

Internationale tewerkstellingen brengen uitdagingen met zich mee, zowel voor de onderneming als het individu. De (internationale) regelgeving waar men mee te maken krijgt is complex en verandert continu. Taxand Global Mobility Services biedt een “one stop shop” voor dienstverlening op het gebied van internationale tewerkstellingen. Wij zorgen ervoor dat u compliant bent, maar ook dat u op de hoogte bent en gebruik kunt maken van de (fiscale) mogelijkheden.

Taxand Global Mobility Services onderscheidt zich door haar service-gerichtheid, snelheid en pragmatische benadering. Geen one size fits all-toepassingen, maar persoonlijk advies, toegesneden op uw specifieke wensen en behoeften. Taxand Global Mobility Services heeft 20+ jaar ervaring op het gebied van internationale tewerkstellingen. Wij adviseren en begeleiden zowel beursgenoteerde als kleine ondernemingen. Alles gericht op de volledige ontzorging van onze klanten.

Onze dienstverlening op het gebied van internationale tewerkstellingen beperkt zich niet tot een “stand alone”-benadering vanuit de loon- en inkomstenbelasting. Wij zijn juist continu alert op de dwarsverbanden met andere disciplines, zoals vennootschapsbelasting, arbeidsrecht en HR . Om een voorbeeld te geven, de transfer pricing policy van de onderneming kan een direct effect hebben op de belastingpositie van de internationaal tewerkgestelde werknemer en dus ook op de payroll positie van de onderneming. Ons full service model van geïntegreerde dienstverlening en de intensieve samenwerking met de overige disciplines binnen Taxand bewijst hier keer op keer zijn toegevoegde waarde.

Taxand Global

Binnen Taxand Global Mobility Services zijn we experts op het gebied van de Nederlandse fiscale regelgeving. Bij een internationale tewerkstelling dient men ook oog te hebben voor de gevolgen in het andere land. Taxand Nederland maakt onderdeel uit van de wereldwijde Taxand organisatie, ’s werelds grootste onafhankelijke netwerk van belastingadviseurs met meer dan 2.000 adviseurs in 50 landen waardoor ook de buitenlandse fiscale consequenties meegenomen worden in onze advisering.

Services

Fiscaliteit

We adviseren werkgevers en werknemers over de fiscale gevolgen van internationale tewerkstellingen. Hierbij zorgen wij er voor dat deze fiscaal efficiënt worden gestructureerd en dat werkgever en werknemer aan alle administratieve verplichtingen voldoen.

30%-regeling

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die zijn aangeworven uit het buitenland. Het voornaamste voordeel van de regeling is dat de werkgever 30% van het salaris onbelast kan uitbetalen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voordelen. Wij kunnen u helpen met de beoordeling of de werknemer in aanmerking komt voor de regeling en verzorgen de aanvraag bij de belastingdienst op een snelle en efficiënte wijze.

Sociale zekerheid

We hebben niet alleen aandacht voor de fiscaliteit rondom internationale tewerkstellingen, maar focussen ook op de sociale zekerheidsimplicaties. We adviseren u over het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel, de mogelijkheden om e.e.a. voor werkgever en werknemer op de meest gunstige wijze te structureren. Ook helpen wij u met het aanvragen van A1- en E106/S1-verklaringen en de juiste implementatie in de salarisadministratie.

Uitzendvoorwaarden

Wij denken mee en adviseren over de (fiscale) inrichting van uw uitzendvoorwaarden en processen, zodat deze aansluiten bij de overall bedrijfsdoelstellingen.

Aangifte inkomstenbelasting

Een internationale tewerkstelling heeft veelal gevolgen voor de belastingpositie van de werknemer en daarmee op de in te dienen aangifte inkomstenbelasting. Wij verzorgen de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor werknemers die (deels) in het buitenland werkzaam zijn en van buitenlandse werknemers werkzaam in Nederland. Via onze buitenlandse Taxand kantoren, kunnen wij ook de buitenlandse aangiften inkomstenbelasting verzorgen.

Payroll services

Wij verzorgen de salarisadministratie voor uw internationale werknemers. We zorgen voor een juiste implementatie van de 30%-regeling, salary splits, buitenlandse sociale zekerheid en tax equalization-afspraken in de loonadministratie.

Immigration services

Wij adviseren over visa, tewerkstellings- en verblijfsvergunningen en verzorgen ook het aanvraagprocess, inclusief aanvraag “erkend referent”-status.

Workshops en in-house trainingen

Wij verzorgen regelmatig seminars en workshops op het gebied van internationale tewerkstellingen. Deze kunnen wij ook in-house voor u verzorgen, met een op uw organisatie toegesneden programma.

Uw loonbelasting ook helemaal op orde?