Tax insurance

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om specifieke belastingrisico’s te verzekeren. Dit is een aantrekkelijke alternatieve vorm van “de-risking” in situaties waar andere vormen van zekerheid (zoals een advance tax ruling) niet opportuun is. Het gaat hierbij niet om een W&I verzekering, maar om het verzekeren van specifieke en geïdentificeerde belastingrisico’s op onder meer dividendbelasting, vennootschapsbelasting, transfer pricing en indirecte belastingen zoals BTW en overdrachtsbelasting.

Wij adviseren verzekeraars bij het evalueren van belastingrisico’s.