Indirect tax

Ons Indirecte belastingen-team behandelt twee hoofdgebieden: btw en internationale handel en douane.

Indirecte belastingen zoals de omzetbelasting beïnvloeden uw organisatie op verschillende niveaus. Aangezien omzetbelasting van toepassing kan zijn op alle aan- en verkopen van uw organisatie en zelfs de winstmarges kan raken, is een correcte toepassing van de fiscale regelingen essentieel. Daarbij dient niet alleen de verschuldigde belasting juist te worden berekend. Ook doet u er goed aan het beschikbare teruggaafpotentieel binnen uw organisatie goed in kaart te brengen. Wat precies waar en wanneer betaald dient te worden of voor welke activiteit u teruggaaf van omzetbelasting kunt claimen, is voor organisaties doorgaans niet altijd even duidelijk. Ook omdat indirecte belastingwetten en de rechtspraak onderhevig zijn aan voortdurende verandering en herziene interpretatie. Nu de wetgeving als gevolg van Europese ontwikkelingen bovendien steeds sneller wijzigt, kan een verkeerde toepassing van de regelingen eenvoudig tot onverwachte kosten leiden. Om de winstmarges te beschermen en om de relaties met uw stakeholders, inclusief de belastingdiensten in binnen- en buitenland, adequaat te beheren, zijn de termen ‘in control’ en ‘compliance’ intussen kernwaarden geworden. Het niveau van de ‘control’ en ‘compliance’ behoeft daarbij continue verbetering. Wij kunnen u daarbij helpen en scheppen binnen uw organisatie de gewenste duidelijkheid rondom de toepassing van indirecte belastingen.

Of uw organisatie nu betrokken is bij (internationale) goederenstromen of dienstenverkeer, als onderdeel van de wereldwijde Taxand-organisatie kunnen we uw btw- en andere uitdagingen op het vlak van de indirecte belastingen adequaat behandelen op zowel nationaal als internationaal niveau. Ook douaneaspecten kunnen we zo nodig in de advisering betrekken. Samen met u streven wij daarbij naar het optimale resultaat.