Versoepeling urencriterium in het kader van de ondernemersfaciliteiten

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. De invulling van deze maatregel is op 6 mei concreet geworden. De voorwaarden vindt u hieronder.

Omdat het goed mogelijk is dat ondernemers door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus geen of minder werkzaamheden hebben, wordt het urencriterium dat geldt voor de toepassing van een aantal ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting versoepeld.

Het urencriterium van 1.225 uren per kalenderjaar geldt voor meerdere faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Het betreft de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Ondernemers worden geacht in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 24 uren per week te hebben besteed, ongeacht of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Ondernemers met seizoensgebonden werkzaamheden die van 1 maart tot en met 31 mei een piek verwachtten in het aantal te besteden uren, worden geacht een gelijk aantal uren aan hun onderneming te hebben besteed als in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019. Startende ondernemers die arbeidsongeschikt zijn en als gevolg van het coronavirus minder of geen werkzaamheden voor hun onderneming kunnen verrichten, worden geacht in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 tenminste 16 uur per week aan hun onderneming(en) te hebben besteed.