Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. Hieronder valt ook de mededeling dat het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met één jaar zal worden uitgesteld. Op 17 juni is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Op Prinsjesdag 2018 is een maatregel aangekondigd om het lenen bij de eigen vennootschap te ontmoedigen. Kort gezegd, houdt het voorstel in dat een DGA die voor meer dan € 500.000 schuld heeft aan zijn vennootschap, over dat meerdere inkomstenbelasting dient te betalen. Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap zal één jaar worden uitgesteld tot 1 januari 2023.