Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Het kabinet heeft op 29 april een verdere versoepeling van de financiering voor ondernemers via de BKMB aangekondigd. De looptijd van het krediet wordt verlengd van twee naar vier jaar en er is een omzettoets toegevoegd waardoor de regeling laagdrempeliger is geworden. De omzettoets geeft, naast de huidige en meer uitgebreide liquiditeitsprognose, toegang tot de kredietregeling.

De regeling is operationeel sinds 16 maart 2020 en is beschikbaar voor MKB-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.

Het huidige borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De reguliere regeling omvat een borgstellingskrediet van 50% van het krediet dat de financier heeft verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet, waardoor de omvang van het borgstellingskrediet van de verruimde BMKB wordt verhoogd naar 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Verder zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskrediet en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 (fte) werknemers, een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker. Uw financier dient zich te wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”). Desgewenst ondersteunen wij u graag in dit traject en brengen wij u in contact met een expert op dit vlak.