Meer duidelijk omtrent de “melding betalingsonmacht”

Een bestuurder van o.a. een BV, een NV, maar ook een stichting, kan onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de betreffende rechtspersoon. Om deze aansprakelijkstelling te beperken, dient de bestuurder op grond van de wet tijdig te melden wanneer belastingschulden niet meer kunnen worden betaald door de rechtspersoon.

Deze zogenoemde “melding betalingsonmacht” dient uiterlijk plaats te vinden twee weken na de dag waarop de betaling behoorde te worden voldaan of afgedragen. Onder bepaalde omstandigheden kan ook na het opleggen van een naheffingsaanslag een melding betalingsonmacht worden gedaan. Verder kan in bepaalde gevallen een verzoek om uitstel van betaling als geldige melding betalingsonmacht worden aangemerkt.

Gezien de verstrekkende gevolgen die een persoonlijke aansprakelijkstelling voor belastingschulden van bijvoorbeeld een BV kan hebben, is het raadzaam om gedurende de coronacrisis ook de melding betalingsonmacht als aandachts-of actiepunt op te nemen.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.