Aanvraag tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW 1.0) gesloten

De aanvraag voor de NOW 1.0 is gesloten per 5 juni 2020. De vaststelling van NOW 1.0 kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020.

Bedrijven die gedurende drie maanden een omzetdaling van ten minste 20 procent hadden – dan wel verwachtten – konden vanaf 6 april een aanvraag voor de NOW bij het UWV indienen. De aanvraag gold voor een periode van 3 maanden en kon met terugwerkende kracht worden gedaan per 1 maart. Ondernemingen konden een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom ontvangen (naar rato van de omzetdaling).

Voor vennootschappen die deel uitmaken van een concern is het mogelijk om afzonderlijk of per groepsdeel – onder extra voorwaarden – de NOW subsidie aanvragen. Wij hebben deze extra voorwaarden voor u samengevat in onze afzonderlijke update.

Voor ondernemingen die niet tot een concern behoren gelden de voorwaarden zoals eerder al bekend gemaakt. Bij ondernemingen die deel uitmaken van een concern, moet de (verwachte) omzetdaling op concernniveau beoordeeld worden.

Voor de voorwaarden en de uitwerking van de maatregel verwijzen wij u graag naar onze afzonderlijke update.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Let op, de aanvraag voor de NOW 1.0 is niet langer mogelijk. Graag verwijzen wij u naar onze update over de NOW 2.0