Corona-Overbruggingslening (COL) voor innovatieve start-ups en scale-ups

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om met eigen vermogen gefinancierde innovatieve ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Vanaf 29 april kunnen start-ups, scale-ups en innovatieve groeibedrijven via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

De overbruggingsleningen die worden verstrekt door de ROM’s variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Het rentetarief bedraagt 3% en de looptijd wordt per geval bepaald. Bij leningen hoger dan € 250.000 wordt 25% co-financiering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. De ROM’s streven ernaar om aanvragen tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen en aanvragen vanaf € 500.000 binnen drie werkdagen. Meer informatie is te vinden op de website van de ROM’s.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.