Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. De invulling van deze maatregel is op 6 mei concreet geworden. De voorwaarden vindt u hieronder.

De vrije ruimte onder de werkkostenregeling (“WKR”) wordt voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom, met een maximum van € 12.000 (in plaats van € 6.800). Voor het restant van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,2%.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.