Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Om zelfstandige ondernemers met financiële problemen door de coronacrisis te ondersteunen heeft het kabinet een tijdelijke voorziening voor drie maanden ingesteld die met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 ingaat.

De steunmaatregel bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand als inkomensondersteuning) van maximaal € 1.500 netto, en een lening voor bedrijfskapitaal voor liquiditeitsproblemen tot maximaal € 10.157. De lening wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend en kent een rentepercentage van 2% en een maximale looptijd van drie jaar. Daarnaast is de lening tot 1 januari 2021 aflossingsvrij.

De dga (directeur/grootaandeelhouder van een BV) kan ook een beroep doen op de Tozo, indien de dga aan het urencriterium voldoet. Daarnaast moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. De dga dient aannemelijk te maken dat zijn BV niet in staat is om salaris uit te betalen.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.