Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

De Europese Commissie heeft goedgekeurd dat het garantieplafond van de GO-regeling wordt verhoogd naar € 10 miljard. Per 29 april is het mogelijk om via de bank het krediet aan te vragen, waarbij de looptijd zes jaar zal bedragen. Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een garantie op bankleningen (80% voor grootbedrijven en 90% voor MKB-bedrijven) en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen per onderneming). Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.