Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020

Het is voor ondernemers die door de coronacrisis een lagere winst verwachten mogelijk om een verzoek in te dienen voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd, waardoor ondernemers direct minder belasting gaan betalen.

Ook indien het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die door de ondernemer in de eerste drie maanden is betaald, kan de ondernemer het verschil uitbetaald krijgen.

Alleen verzoeken die volgens officiële kanalen zijn ingediend (portals van de Belastingdienst, officieel formulier van de Belastingdienst of commerciële aangiftesoftware) worden in behandeling genomen. Verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.