Uitstel verschuldigdheid energiebelasting en ODE

Via de EB en ODE wordt belasting geheven bij de leveranciers van aardgas en elektriciteit, waardoor de energieleveranciers dus belastingplichtig zijn. Om de liquiditeit voor de klanten van energieleveranciers te vergroten is in een uitstel voorzien.

Het uitstel houdt in dat energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april tot en met september 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengen bij de betreffende klanten. Het uitstel ziet alleen op leveringen waarvoor de leverancier factureert zonder voorschotten en is dus niet bedoeld voor particulieren en kleinere bedrijven.

Hiermee kan aan bedrijven uitstel van betaling van de ODE en EB worden geboden. Uiterlijk in december 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de energieleveranciers. Vanwege de uitvoeringslasten zal dit voor de met name kleinere energieleveranciers niet mogelijk zijn.

De uiterste termijn voor het indienen van een eventueel teruggaafverzoek van EB en ODE, dat op deze aanvullende factuur betrekking heeft, is dertien weken na 31 december 2020.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.