Taxand Nederland geeft input op een consultatiedocument van de OESO

Taxand Nederland heeft input gegeven op een consultatiedocument van de OESO over belastingheffing en de digitale economie. Deze input is opgesteld in samenwerking met andere Taxand kantoren: LED Taxand (Italië) en William Fry (Ierland).

In het stuk gaan wij namens Taxand Global in op de uitdagingen die de door de OESO voorgestelde vernieuwende systemen van winsttoerekening bieden en welke nuances er kunnen worden aangebracht ten aanzien van de waarde die kan worden toegekend aan data en gebruikers. De voorstellen van de OESO zijn erop gericht dat voor de digitale economie rekening moet worden gehouden met de markt (data en gebruikers), in aanvulling op de functies, risico’s en assets binnen een multinational. Het voorgaande dient als basis voor de winsttoerekening aan een juridische entiteit en/of jurisdictie. Taxand geeft een aantal voorwaarden waaraan de door de OESO gedane voorstellen moeten voldoen om effectief te worden.

Klik hier voor een link naar het consultatiedocument en zie hier de input van Taxand.