Overgangsrecht met betrekking tot de sociale verzekeringsplicht na een no-deal Brexit

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn overeengekomen om een overgangsregeling te implementeren om te bewerkstelligen dat na een no-deal Brexit de EU regels voor sociale zekerheid van toepassing blijven in grensoverschrijdende situaties.

De overgangsregeling geldt voor een periode van 1 jaar. Beide landen zullen hiertoe nationale wetgeving invoeren om te voorkomen dat personen die in een grensoverschrijdende situatie werkzaam zijn dubbele sociale zekerheidspremies moeten betalen ofwel niet verzekerd zijn, aangezien de EU regels voor sociale zekerheid niet langer van toepassing zullen zijn na een no-deal Brexit.

Het besluit voor het overgangsrecht van Nederland zal er voor zorgen dat de EU regels voor sociale zekerheid, zoals de EG Verordening 883/204, nog steeds van toepassing zijn alsof het Verenigd Koninkrijk niet zou zijn uitgetreden uit de EU.  Het Verenigd Koninkrijk zal ook nationale wetgeving met een vergelijkbare strekking invoeren. Beide landen zullen de overgangsregeling gedurende een periode van 1 jaar na de datum van de no-deal Brexit kunnen toepassen. De overgangsregelingen gelden zowel voor bestaande gevallen als voor nieuwe grensoverschrijdende situaties die na de datum van de no-deal Brexit zullen ontstaan.