NOW Versoepeling omzetdaling bij concerns

Op 22 april 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat de concernbepaling van de NOW subsidie versoepeld gaat worden ter behoud van de werkgelegenheid.

In eerste instantie moest er voor de aanvraag van de NOW subsidie sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20% op concernniveau. Indien een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies had, dan kon de NOW subsidie niet aangevraagd worden. De kabinet heeft nu een versoepeling aangekondigd waarbij de NOW subsidie toch aangevraagd kan worden door werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat als geheel niet aan de voorwaarde van meer dan 20% omzetverlies voldoet.

Om de versoepeling mogelijk te maken worden er een aantal extra voorwaarden gesteld:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
  • Het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • De werkmaatschappij moet een overeenkomst met de betrokken vakbonden of de personeelsvertegenwoordiging hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
  • Het concern mag geen gebruik maken van personeel-BV’s.
  • Om te voorkomen dat niet geschoven gaat worden met omzet, personeel, interne doorbelastingen en voorraden gereed product ter maximalisatie van de NOW subsidie, zullen er aanvullende accountants controles moeten plaatsvinden.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Sander Michaël of Annette van Scherpenzeel.