Newsflash: Ontslagvergoedingen in internationaal verband

De allocatie van het heffingsrecht bij ontslagvergoedingen in internationaal verband is per 5 februari 2022 aangepast.

Voorheen werd dit beoordeeld aan de hand van de landen waar de werknemer de laatste 12 maanden gewerkt had. Nu kijk je naar waar de werknemer gedurende de volledige dienstbetrekking heeft gewerkt. Als het verloop van de dienstbetrekking niet meer kan worden achterhaald, val je terug op de laatste 12 maanden.

Deze uitleg kan, onder voorwaarden, ook worden toegepast op ontslagvergoedingen die voor 5 februari 2022 zijn uitbetaald, maar waarvan de aanslag over het desbetreffende aanslagjaar nog niet vaststaat.