Newsflash: Nieuwe salarisnormen voor 30%-regeling per 2022

Om in 2022 in aanmerking te komen voor de 30%-regeling dan wel deze te kunnen blijven toepassen, moet het belastbaar loon op jaarbasis hoger zijn dan de volgende bedragen:

  2022 2021
Werknemer EUR 39.467 EUR 38.961
Werknemer <30 jr. + mastertitel EUR 30.001 EUR 29.616

Bij de aanvraag van de 30%-regeling zal het vaste belaste loon bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan de salarisnorm moeten voldoen. Het is dus niet voldoende als aan het einde van het jaar aan de salarisnorm is voldaan, bijvoorbeeld omdat de werknemer een bonus heeft gekregen.