Meldingsplicht bij tijdelijke opdrachten in Nederland

Vanaf 1 maart 2020 zijn werkgevers of zelfstandigen met meldingsplicht uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland verplicht om een tijdelijke opdracht in Nederland te melden via het Nederlandse online meldloket.

Deze meldingsplicht vloeit voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. In geval van niet-naleving kunnen boetes worden opgelegd. Vanaf 1 februari 2020 kunnen de tijdelijke opdrachten reeds gemeld worden die op of na 1 maart 2020 zullen starten. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020 hoeven niet gemeld te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Michaël of Annette van Scherpenzeel.