Corona maatregelen en internationale sociale zekerheid

De Nederlandse overheid heeft een aantal tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Door deze maatregelen werken veel mensen nu tijdelijk thuis of hebben een ander arbeidspatroon.

De Sociale Verzekeringsbank heeft op 20 maart 2020 bekend gemaakt dat dit geen gevolg zal hebben op de sociale zekerheidspositie van werknemers die normaal in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland werkzaam zijn. Deze werknemers blijven sociaal verzekerd in het land waar zij voor de invoering van de Coronamaatregelen verzekerd waren. Geen verdere actie is vereist.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sander Michaël of Annette van Scherpenzeel.