Nieuws

Dit is de nieuwspagina van Taxand Nederland. Hier vindt u de meest recente persberichten.

01 april 2020

Voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt door kabinet.

Bedrijven die gedurende drie maanden een omzetdaling van ten minste 20 procent hebben – dan wel verwachten – kunnen vanaf 1 maart voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom ontvangen (naar rato van de omzetdaling).

Bij ondernemingen die deel uitmaken van een concern, moet de (verwachte) omzetdaling op concernniveau beoordeeld worden.

25 maart 2020

Corona maatregelen en internationale sociale zekerheid

De Nederlandse overheid heeft een aantal tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Door deze maatregelen werken veel mensen nu tijdelijk thuis of hebben een ander arbeidspatroon.

19 maart 2020

Update 19 maart: COVID-19-virus: versoepeling aanvraag uitstel van betaling belasting

Update 19 maart: versoepeling aanvraag uitstel van betaling belasting, melden leidt direct tot stopzetten invordering.

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Hans Vijlbrief, heeft de Tweede Kamer een brief verstuurd waarin een verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling van belasting is aangekondigd. Dit uitstel is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De volgende tekst is uit de brief van de staatssecretaris afkomstig:

“Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.”

Indien u van deze regeling gebruik wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer nieuws...