Privacy Policy

Taxand Nederland B.V. (Taxand) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

U kunt deze website in beginsel anoniem raadplegen. Alleen als u via deze website een e-mail aan ons stuurt, verkrijgen wij uw persoonsgegevens.

Wat doen wij met uw gegevens?

Als u Taxand een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. In het kader van een zakelijke relatie kunnen wij u nieuwsbrieven sturen. Taxand kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verzoek.

Uw rechten

U heeft het recht Taxand te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan Taxand Nederland B.V., Jachthavenweg 124, 1081 KJ Amsterdam, of info@taxand.nl. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Taxand wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Taxand heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Taxand kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy statement te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Taxand verstrekt.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar info@taxand.nl.