Overige maatregelen die u zelf kunt treffen

Verder zijn er een aantal maatregelen die u zelf kunt overwegen om de financiële impact van het coronavirus te beperken. Hierbij kunt u denken aan:

  • Optimaliseren van de fiscale verliesverrekening;
  • Verlagen van het gebruikelijk loon van de dga voor 2020;
  • Heroverwegen van de BTW-aangifteperiode (bijv. van maand naar kwartaal of juist andersom);
  • Factuurdata rond het einde van het BTW-aangiftetijdvak;
  • BTW terugvragen over nog onbetaalde facturen;
  • Vaststellen of beëindigen fiscale eenheid voor de BTW;
  • Voorkoming van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid;
    • denk hierbij aan tijdig melden betalingsonmacht bij belastingschulden (met name bij loonbelasting en btw);
  • Beperken van keten- en inlenersaansprakelijkheid.