Tobias is werkzaam als paralegal bij Taxand Nederland.

Zijn focus ligt op het ondersteunen van dividendbelasting procedures van buitenlandse beleggingsfondsen en de compliance in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Daarnaast is hij ondersteunend bij de tax compliance afdeling. Tobias heeft de master Financieel Recht behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen was hij onder meer werkzaam bij de herbeoordeling van rentederivaten.

Specialisme