Astrid Tak

Secretaresse

Binnen Taxand vervult zij de rol van secretaresse.

Zij draagt zorg voor de ondersteuning van de partners en belastingadviseurs op administratief en organisatorisch gebied.
Daarnaast zorgt zij er voor dat alle middelen voor handen zijn om de dagelijks gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.